warning icon
YOUR BROWSER IS OUT OF DATE!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Please try Firefox or Chrome!
slider image

Apie asociaciją

 

1999 m. Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos iniciatyva buvo įsteigta visuomeninė organizacija – Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, kuri vienija teismo psichiatrus, teismo psichologus, teisininkus ir kitus specialistus.

Pagrindiniai LTPA uždaviniai:

1. vienyti įvairių profesijų specialistus ir kitus asmenis, Lietuvos Respublikos piliečius, dirbančius teisėsaugos, teismo psichiatrijos, psichologijos ir nusikaltimų prevencijos srityje;

2. rūpintis teismo psichiatrijos bei psichologijos mokslo vystymu, organizuoti mokslinius suvažiavimus, konferencijas ir simpoziumus;

3. siekti, kad būtų kuriamos ir vykdomos asmenų su psichikos ir elgesio sutrikimais nusikalstamumo tyrimų ir prevencijos programos;

4. skatinti ir remti įvairias asmenų su psichikos ir elgesio sutrikimais nusikaltimų prevencijos iniciatyvas;

5. rūpintis ir remti atleistų nuo baudžiamosios atsakomybės ir priverstinai gydomų įvairias psichikos ligonių reabilitacines programas;

6. bendradarbiauti su atitinkamomis ir kitose valstybėse veikiančiomis organizacijomis;

7. rūpintis teismo ekspertų psichiatrų, psichologų kvalifikacija, dalyvauti ekspertų, psichiatrų, psichologų sertifikavime;

8. padėti ginti profesinius ir socialinius interesus bei teises valstybinėse ir nevalstybinėse organizacijose;

9. padėti analizuoti socialinės psichiatrijos būklę Lietuvoje, teikti pasiūlymus bei programas šiai sveikatingumo krypčiai vystyti.

Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija aktyviai dalyvavo ir teikė pasiūlymus, ruošiant  įvairius įstatymus ir po įstatyminius aktus (LR Baudžiamojo ir LR Civilinio kodeksų nauja redakcija, LR Sveikatos sistemos įstatymas, LR Ekspertizės įstatymas, Ekspertizės organizavimo ir atlikimo aprašas ir kt.).

Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija, bendradarbiaudama su Vilniaus Universiteto Medicinos fakultetu, Lietuvos sveikatos mokslų Medicinos akademija rūpinasi teismo psichiatrijos, teismo psichologijos mokslo vystymu. Nuo asociacijos įsteigimo buvo organizuota 11 tarptautinių mokslinių praktinių seminarų aktualiais teismo psichiatrijos ir teismo psichologijos klausimais bei 8 tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos, kuriuose dalyvavo Lietuvos, Švedijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos, Ukrainos ir Baltarusijos mokslininkai:

-         „Agresija ir smurtas – psichikos norma ir patologija“ 1999-10-13 – 1999-10-16, Nida. Šioje konferencijoje buvo padaryti 33 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2001 m. atskirame leidinyje.

Agresija_ir_smurtas1  Agresija_ir_smurtas

 

-         „Emocijos - psichikos norma ir patologija“ 2001-10-03 – 2001-10-06, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padaryti 38 moksliniai pranešimai.

Emocijos

-         „Psichikos lytis – normos ir patologijos aspektai“ 2003-09-24 – 2003-09-27, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padaryti 38 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2003 m. atskirame leidinyje.

Psichikos lytis_1  Psichikos_lytis

-         „Stresas - psichikos norma ir patologija“ 2005-10-05 – 2005-10-07, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padaryti 38 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2006 m. 1-2 (42-43) žurnale „Sveikatos mokslai“.

Stresas

 

-         „Senatvė - psichikos norma ir patologija“ 2007-10-03 – 2007-10-06, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padaryti 34 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2008 m. 1(55) žurnale „Sveikatos mokslai“.

 Senatve

-         „Adaptacijos norma ir patologija“ 2009-10-07 – 2009-10-10, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padarytas 41 mokslinis pranešimas. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2010 m. 2(68) žurnale „Sveikatos mokslai“.

Adaptacijos_norma

-         „Potraukiai - norma ir patologija“ 2011-10-05 – 2011-10-07, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padaryti 39 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2012 m. 2(81) žurnale „Sveikatos mokslai“.

Potraukiai

-         „Tikrovės atspindis – norma ir patologija“ 2013-10-02 – 2013-10-05, Palanga. Šioje konferencijoje buvo padaryti 38 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2014 m. 1(92) žurnale „Sveikatos mokslai“.

Tikroves

„Žmogus krizinėse situacijose – norma ir patologija“ 2015-10-01 – 2015-10-03, Klaipėda. Šioje konferencijoje buvo padaryti 35 moksliniai pranešimai. Konferencijos medžiaga buvo publikuota 2016 m. 1 (104) žurnale „Sveikatos mokslai“

titulinis 2015

 

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija  „Psichiatrijos ir teismo psichiatrijos paslaugų teikimo ypatumai Lietuvoje ir Izraelyje“  2016 m. birželio 3 d.  LR Seimas, Kovo 11-osios salė.

Šioje konferencijoje dalyvavo ne tik Lietuvos teismo psichiatrai ir psichiatrai, bet ir 28 teismo psichiatrai bei psichiatrai iš Izraelio, taip pat 2 psichiatrai iš Kazachstano. Organizuojant šią konferenciją didelį dėmesį bei pagalbą suteikė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Psichiatrijos klinika ir Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto narys, Tarpparlamentinių ryšių su Izraelio Knesetu grupės pirmininkas Emanuelis Zingeris